bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Dziadowa Kłoda i działa na podstawie:

  1. Uchwały Nr XV/88/04 Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Miłowicach.
  2. Ustawy z dnia 07 września 1991 roku -Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458).
  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674) ze zmianami z 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706).
  4. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz. 624) ze zmianami z 14 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222).
  5. Statutu Przedszkola Publicznego i Statutu Szkoły Podstawowej w Miłowicach.
  6. Organem prowadzącym Zespołu jest Gmina Dziadowa Kłoda.
  7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.


Opublikował: MojaSzkola .net
Publikacja dnia: 02.10.2014
Podpisał: MojaSzkola .net
Dokument z dnia: 02.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 900